นายวุฒิชัย บุญชิต
 
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
 
โทร: