สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 เริ่มเมื่อ  08 สิงหาคม 2556
0 IP
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 3 คน
สถิติเดือนนี้ 682 คน
สถิติปีนี้ 10721 คน
สถิติทั้งหมด 57031 คน
 
 
 
  
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
 

 

 

 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนตาล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล     อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : 043-030327  แฟ็กซ์ 043-030327  หรือ www.nontan.go.th

                   ท่านใด มีความประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารอื่น นอกเหนือจากที่ลงเผยแพร่ หรือมีความประสงค์จะขอรับเป็นไฟล์ข้อมูล จัดส่งทางอีเมล์ กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบ วัตถุประสงค์ในการขอรับข้อมูล   พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  

 

ประกาศและคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1.  คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

3.  ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

4.  กำหนดค่าธรรมเนียมกาารขอสำเนาเอกสารต่างๆ

5.  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

6.  พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

 

           ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารทางราชการของเทศบาลตำบลโนนตาล ได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์  ,  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  , ภาพกิจกรรม  และรายละเอียดอื่่นๆ  ตามหน้าเว็ป www.nontan.go.th