สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 เริ่มเมื่อ  08 สิงหาคม 2556
0 IP
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 3 คน
สถิติเดือนนี้ 682 คน
สถิติปีนี้ 10721 คน
สถิติทั้งหมด 57031 คน
 
 
 
  
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนต่างๆ/เทศฯ  
 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท                                                                                                        ดาวน์โหลด

คำแถลง                                                                                                                               ดาวน์โหลด

          คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง                                                                                                                ดาวน์โหลด

            คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ                                                                                                 ดาวน์โหลด

            คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย                                                                                               ดาวน์โหลด

บันทึกหลักการและเหตุผล                                                                                                           ดาวน์โหลด

 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน                        ดาวน์โหลด

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน       ดาวน์โหลด
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล                                ดาวน์โหลด
รายงานประมาณการรายรับ                                                                                                ดาวน์โหลด
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ                                                                             ดาวน์โหลด
รายงานประมาณการรายจ่าย                                                                                              ดาวน์โหลด
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย                                                                           ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                                                                           ดาวน์โหลด
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ                                                                            ดาวน์โหลด

 

 

 

 ------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่1  ดาวน์โหลด


แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ดาวน์โหลด

 

แผนป้องกันการทุจริต4ปี 
     ปกเอกสารหน้า หลัง   ดาวน์โหลด
      ประกาศเจตจำนง   
ดาวน์โหลด
      ฟอร์มรายงานประเมินตนเอง   
ดาวน์โหลด
      ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ดาวน์โหลด
      ส่วนที่-๑   
ดาวน์โหลด
      ส่วนที่-๒   
ดาวน์โหลด
      ส่วนที่-๓   
ดาวน์โหลด