สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 เริ่มเมื่อ  08 สิงหาคม 2556
2 IP
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 42 คน
สถิติเดือนนี้ 876 คน
สถิติปีนี้ 4659 คน
สถิติทั้งหมด 50969 คน
วันที่ 25 เม.ย. 2561 : 14:00
 
 
 
  
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนต่างๆ  
 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ดาวน์โหลด

 

แผนป้องกันการทุจริต4ปี 
     ปกเอกสารหน้า หลัง   ดาวน์โหลด
      ประกาศเจตจำนง   
ดาวน์โหลด
      ฟอร์มรายงานประเมินตนเอง   
ดาวน์โหลด
      ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ดาวน์โหลด
      ส่วนที่-๑   
ดาวน์โหลด
      ส่วนที่-๒   
ดาวน์โหลด
      ส่วนที่-๓   
ดาวน์โหลด