สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 เริ่มเมื่อ  08 สิงหาคม 2556
0 IP
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 3 คน
สถิติเดือนนี้ 682 คน
สถิติปีนี้ 10721 คน
สถิติทั้งหมด 57031 คน
 
 
 
  
รายงานการประชุมสภา/ผู้บริหาร/ประจำเดือน  
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 - 29   เมษายน  2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 28  มิถุนายน 2559  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยวสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 16 17 26  สิงหาคม 2559  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยวสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 24  พฤศจิกายน 2559  ดาวน์โหลด


รายงานการประชุมผู้บริหาร

รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔  วันที่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๖  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๗  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๙  วันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐  วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด