สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 เริ่มเมื่อ  08 สิงหาคม 2556
2 IP
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 42 คน
สถิติเดือนนี้ 876 คน
สถิติปีนี้ 4659 คน
สถิติทั้งหมด 50969 คน
วันที่ 25 เม.ย. 2561 : 14:00
 
 
 
 
  
นางชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ
ปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล


นางสาววันทนา ง่อนสว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล

 

นางญาณิศา คิดไร


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางบุญเพ็ญ มูลมณี


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นางสาวช่อฟ้า พลแดง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาววิมลรัตน์ ลำพาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาววิมลสิริ ผลากอง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
 
นายเวโรจน์ ศรีปัดถา


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวฐิตินันท์ อักษรวิลัย


นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวอภิญา จันทรโท


เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาววราพร วงศ์แสน


นิติกร
 
นางสาวชนัญธิดา ศรีมาดี


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน
 
นางณัฎฐา วรนาม


นักวิชาการศึกษา
 
นางกรรณิการร์ ธรรมรัศมีโชติ


เจ้าพนักงานทะเบียน
 
นายอนุชา แก้ววงค์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
 
นายธนายุทธ สุทธิประภา


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายอนุรักษ์ สร่างโศก


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสำลี จอมคำสิงห์


แม่บ้าน