สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 เริ่มเมื่อ  08 สิงหาคม 2556
0 IP
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 3 คน
สถิติเดือนนี้ 682 คน
สถิติปีนี้ 10721 คน
สถิติทั้งหมด 57031 คน
 
 
 
 
  
นางชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ
ปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล


นางสาววันทนา ง่อนสว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล

 

นางญาณิศา คิดไร


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางบุญเพ็ญ มูลมณี


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นางสาวช่อฟ้า พลแดง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาววิมลรัตน์ ลำพาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาววิมลสิริ ผลากอง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
 
นายเวโรจน์ ศรีปัดถา


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวฐิตินันท์ อักษรวิลัย


นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวอภิญา จันทรโท


เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาววราพร วงศ์แสน


นิติกร
 
นางสาวชนัญธิดา ศรีมาดี


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน
 
นางณัฎฐา วรนาม


นักวิชาการศึกษา
 
นางกรรณิการร์ ธรรมรัศมีโชติ


เจ้าพนักงานทะเบียน
 
นายอนุชา แก้ววงค์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
 
นายธนายุทธ สุทธิประภา


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายอนุรักษ์ สร่างโศก


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสำลี จอมคำสิงห์


แม่บ้าน