สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 เริ่มเมื่อ  08 สิงหาคม 2556
1 IP
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 3 คน
สถิติเดือนนี้ 682 คน
สถิติปีนี้ 10721 คน
สถิติทั้งหมด 57031 คน
วันที่ 23 ก.ย. 2561 : 07:22
 
 
 
 
  
นางสาวชยดาภาณ์ ขาวศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 นางสาวศุภาณี ทับช่วยขวา


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
 
 นางสาวจรัสแข ภูมิสาขา


นักวิชาการคลัง
 
 นางสาวจารุณีย์ ศรีบุญเรือง


เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 นายปัญญาวุธ คาดพันโน


เจ้าพนักงานธุรการ
 
 นางบุญรัศมี ศรีรัศม์สกุล


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 นางสาวจุฑามณี วงษ์ชาดี


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 นางฐิตาภรณ์ จอมคำสิงห์


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 นางสาวหัชชพร อธิจันทร์


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 นางสาววันเพ็ญ มณีมูล


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง
 
 นางสาวจิราพร วินทะไชย


คนงานทั่วไป
 
 นางสาวทิวารัตน์ แก้วกิตติ


พนักงานทั่วไป
 
 นางจิตตรา วินทะไชย


แม่บ้าน