คณะผู้บริหาร หน.ส่วนราฃการ เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ งานศพราษฎร บ้านหนองผือ หมู่ 8 
เมื่อคืนวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร หน.ส่วนราฃการ เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ งานศพราษฎร บ้านหนองผือ หมู่ 8 เพื่อเป็นชวัญและกำลังใจให้กับญาติของผู้เสียชีวต