วันที่20 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สาย เบี้ยพัด ม4 
วันที่20 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สาย เบี้ยพัด ม4