ทต.โนนตาล ร่วมกับ อำเภอเมืองร้อยเอ้ด ทำบุญกฐินสามัคคี รอบหมู่บ้านป่ายาง ม9 ต.โนนตาล 
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนตาล โดยนายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล พี่น้องตำบลโนนตาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกับ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายสมหวัง วงค์คำ ปลัดอำเภอ ​( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)​ รักษาราชการแทน​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกันแห่ต้นกฐินอำเภอ รอบหมู่บ้านป่ายาง ม9 ต.โนนตาล