พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี โดยให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี ซึ่งได้กำหนดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรวงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาถึงกาลปัจจุบัน