มอบบ้านรวมน้ำใจ ให้แก่นายสังวาลย์ วินทะไชย บ้านเลขที่ 83 ม9 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับสมโมสรโรตารี่ และบริษัท ต.เจริญการช่าง และผู้นำท้องที่ ทั้ง10 หมู่บ้าน มอบบ้านรวมน้ำใจ ให้แก่นายสังวาลย์ วินทะไชย บ้านเลขที่ 83 ม9