งานซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านหนองผือ ม4 ไป บ้านโพนศรี ม5 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ทีมงานกองช่างเทศบาลตำบลโนนตาล ออกสำรวจ และซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านหนองผือ ม4 ไป บ้านโพนศรี ม5 และภายในหมู่บ้าน เพื่อให้พี่น้องตำบลโนนตาล และผู้ที่สัญจรไปมา ได้มีความปลอดภัยในการสัญจร