ดับไฟลามทุ่ง ปากทางเข้าบ้านหนิองบัว หมู่6 ตรงข้าม หนองสาธารณะ หนองแซว 
กองช่าง ได้ทำการดับไฟลามทุ่ง ปากทางเข้าบ้านหนิองบัว หมู่6 ตรงข้าม หนองสาธารณะ หนองแซว