ไฟใหม้กองขยะ ระหว่างรอยต่อ ตำบลโนนตาล กับตำบลโนนรัง 22 เมษายน 61 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เกิดเหตุไฟใหม้ ไฟใหม้กองขยะ ระหว่างรอยต่อ ตำบลโนนตาล กับตำบลโนนรัง ข้างสำนักงานไฟฟ้า คลังพัสดุร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลโนนตาลร่วมกันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล นำรถน้ำช่วยกันดับเพลิงดังกล่าว