พิธีเปิดจุดบริการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2560 
เมื่อวันที่ 11-17 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลโนนตาล โดยกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย ทำพิธีเปิด - ปิด จุดบริการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยมีนายทองใบ ชัยภูมิ กำนันตำบลโนนตาล เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และมีนายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล กล่าวจุดประสงค์การจัดงาน และมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการจัดงาน