บริษัทไทย เบฟ เวอเรจ จำกัด มอบผ้าหุ้มกันหนาว 9 พฤศจิกายน 2561 
เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และบริษัทไทย เบฟ เวอเรจ จำกัด แจกผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาศ ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ขอขอบคุณ บริษัทไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัด เจ้าหน้าที่ป้องกันอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทุก อปท. และทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมการสนับสนุน ร่วมปฎิบัติหน้าที่