เพลิงใหม้โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร ม6 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 13.30 น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนตาลได้รับแจ้ง จากผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนเหลี่ยน หมู่ 6 ตำบลโนนตาล ว่ามีเหตุเพลิงใหม้โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร (ฟางข้าว หลังจากได้รับแจ้งก็ได้ฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปใส่บ้านเรือนราษฎร ประมาณ 3 ชั่วโมง จนเพลิงสงบ จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มเด็กประมาณ 3 -4 คน กำลังเล่นดอกไม้ไฟอยู่ข้างข้างๆ โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร