คณะกรรมการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่บ้านหนองผือ ม4 
เมื่อวันที่ 27 พฤษจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่บ้านหนองผือ ม4 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข ตามสัญญา และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และการระบายน้ำไม่ทัน