ไฟลามทุ่ง ปากทางเข้าบ้านหนองคัน ตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลาประมาณ13.00 น งานป้องกันเทศบาลตำบลโนนตาล ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ให้ช่วยระงับเหตุไฟลามทุ่ง ปากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองคัน ตำบลโนนรัง หลังจากได้รับการประสานแล้ว งานป้องกันฯ ทต.โนนตาล ได้เร่งฉีกน้ำระงับเหตุเพลิงใหม้ จนเพลิงสงบ