คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยราษฎรตำบลโนนตาล ร่วมกันสร้างบ้านให้นางสยุมพร ศรีทอง 
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยราษฎรตำบลโนนตาล และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างบ้านให้นางสยุมพร ศรีทอง ราษฎรผู้ยากไร้ โดยไม่ได้ใช้งงบประมาณของทางราชการ (ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)