รับน้ำจากโรงผลิตน้ำจังหาร เพื่อเติมลงบ่อพักระบบประปา หมู่10 บ้านโนนตาลน้อย วันที่ 2 มีนาคม2562 
มื่อวันที่ 2 มีนาคม2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฯ รับน้ำจากโรงผลิตน้ำจังหาร เพื่อเติมลงบ่อพักระบบประปา หมู่10 บ้านโนนตาลน้อย เพื่อช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องไม่ให้แขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค ในขณะที่ กำลังซ่อมแซมระบบประประหมู่บ้าน ขอบพระคุณ ท่านายกวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ที่ให้ความช่วยเหลือ