บน้ำจากโรงผลิตน้ำจังหาร เพื่อเติมลงบ่อพักระบบประปา หมู่7 บ้านอีเม้ง เพื่อช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องไม่ให้แขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฯ รับน้ำจากโรงผลิตน้ำจังหาร เพื่อเติมลงบ่อพักระบบประปา หมู่7 บ้านอีเม้ง เพื่อช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องไม่ให้แขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค ในขณะที่ กำลังซ่อมแซมระบบประประหมู่บ้าน ขอบพระคุณ ท่านายกวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ที่ให้ความช่วยเหลือ