เข้าร่วมงานฌาปณกิจศพ ราษฎร บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ 6 วันที่ 21 เมษายน 2562 
วันที่ 21 เมษายน 2562 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานฌาปณกิจศพ ราษฎร บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ 6 เพื่อเป็นขวัญกลำกำลังใจแก่ญาติผู้เสียชีวิต ซึ่งนายวุฒิชัย บุญชิต ในฐานะประธานฌาปณกิจสงเคราะห์ตำบลโนนตาล ได้มอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต