โครงการ งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดเบียร์ โดยลงพื้นที่บ้านหนองผือ หมู่4 วันที่10พฤษภาคม 2562 
เมื่อวันที่10พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมรณรงค์โครงการ งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดเบียร์ โดยลงพื้นที่บ้านหนองผือ หมู่4 และร่วมแสดงความอาลัยกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ของนางสาว ลักขณา เศษจันทร์ พร้อมมอบป้าย และติดป้ายประกาศตามครัวเรือน