วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 
เทศบาลตำบลโนนตาล โดยนายวุฒิชัย บุญชิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการและประชาชนชาวตำบลโนนตาล ร่วมกัน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ