น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เมื่อเวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีลานหน้าบึงพลาญชัย หน้าพระเมรุมาศจำลอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้มีการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก และในวันนี้สภาพอากาศโปร่งใส สำหรับพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณหน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธียอด ณ เวลา 13.00 น. ประมาณ 21,800 คน ขณะที่ในอำเภอต่างๆ ทั้ง 19 อำเภอ ขณะนี้มีประชาชนทะยอยเดินทางออกมาร่วมพิธีรวมทั้งจังหวัด ประมาณ 114,700 คน สถานการณ์ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปกติ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตรวจเยี่ยมพบปะและให้กำลังพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ร่วมใจกันส่งเสด็จพ่อหลวงของชาวไทยสู่สวรรคาลัย หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และจิตอาสาเฉพาะกิจฯที่มาร่วมถวายงานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งสุดท้าย ต่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย เพราะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อพระองค์ท่าน ประชาชนทุกคนที่มาร่วมพิธีเป็นเสมือนแขก จึงต่างพากันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและสุภาพ อย่างไรก็ตามพบว่าประชาชนบางส่วนที่มาร่วมประกอบพิธีในวันนี้ต่างโศกเศร้า และให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่า เนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพัฒนาบ้านเมือง ดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จากนี้จะได้นำคำสอนพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในเรื่องความพอเพียง และจะระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไป *********ภาพจากอินเตอร์เน็ต************