เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวบ้านตำบลโนนตาล และผู้เป็นสะพานบุญทุกท่าน ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 32562 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา สถานีอนามัยบ้านหัวโนนตาล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวบ้านตำบลโนนตาล และผู้เป็นสะพานบุญทุกท่าน ที่เมตตาและให้ความช่วยเหลือน้องบัณฑิตา นามิษา (น้ำตาล) และครอบครัว 1.ท่าน ผอ.วิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร และคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 2.ศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 3.กลุ่มรถซิ่งร้อยเอ็ด ทีมงานสายบุญ และร้อยเอ็ดทำดี เครือข่ายองค์กรทำดี 4.ท่าน ส.จ.จุรีพร เอื้อไพจิตร (ส.จ.แนน) 5.ท่านกำนันทองใบ ชัยภูมิ และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนตาล 6.ท่านวุฒิชัย บุญชิต และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโนนตาล 7.ผอ.คำพรวน แสนลี รพ.สต.ตำบลโนนตาล 8.ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้นำชุมชน ขอขอบคุณสาวๆ สวยๆ จาก ทต.อรพิมพ์ และผู้ใจบุญทุกท่าน ขออภัยหากเอ่ยนาม และลงภาพไม่ครบ ขอบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ ขออนุโมทนา สาธุ ครอบครัวยังรอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเทศบาลตำบลโนนตาลจักได้เร่งดำเนินการและประสานหน่วยงานต่างๆ