นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ลงพื้นที่ปรับเกรดถนน พร้อมลงหินลูกรัง ทางเข้าฯ ม.1 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ลงพื้นที่ปรับเกรดถนน พร้อมลงหินลูกรัง ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหมู่1 ตำบลโนนตาลอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ น้ำท่วมขังถนน และป้องกันอันตรายจากการสัญจรไฟมา