งานป้องกันฯ ทต.โนนตาล รับมอบถุงยังชีพให้แก่ ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล 
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนตาล โดยนายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพให้แก่ ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อัญชันเทศบาลตำบลโนนตาล และมี คณะผู้บริหาร , ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาล ,นางสาววันทนา ง่อนสว่าง รองปลัดเทศบาล ,นางสาวญาณิศา คิดไร หัวหน้าสำนักปลัด ,นางบุญเพ็ญ มูลมณี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมรับมอบ