ประชุมคณะกรรมการกองทุนพร้อมอนุฯ กองทุน สปสช 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนตาล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพร้อมอนุฯ กองทุน สปสช ณ ห้องประชุมอัญชัน