พิธีเปิดกีฬาท้องที่ท้องถิ่นต้านยาเสพติดโนนตาล ครั้งที่21/2563 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล โดยนายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล , ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวโนนตาล โรงเรียนทั้ง4แห่งภายในตำบล หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ห้างร้าน ร่วมกันทำพิธีเปิดกีฬาท้องที่ท้องถิ่นต้านยาเสพติดโนนตาลเกมส์ ครั้งที่21/2563 วันที่22กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด #ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน