ทต.โนนตาล รับมอบหน้ากากอนามัย จากนายมังกร ยนตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่ 30 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาล กำนันตำบลโนนตาล ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชน นำไปแจกจ่ายต่อพี่น้อง แต่ละหมู่บ้าน จากนายมังกร ยนตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทีมงาน รับมอบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล #จำนวน1300ผืน #ขอขอบพระคุณ ท่านมังกร คณะผู้บริหาร และทีมงาน และท่าน สจ.เล็ก เป็นอย่างสูง