รดน้ำต้นไม้บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่3 ตำบลโนนตาล และออกเติมน้ำที่บ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 6 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนตาล ออกรดน้ำต้นไม้บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่3 ตำบลโนนตาล และออกเติมน้ำที่บ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทพจาก สถานการณ์ภัยแล้ง และระบบประปาหมู่บ้านผลิตน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ