ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร จัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร จัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563