ตรวจสอบสภาพเครื่องพ้นยุงลาย ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทำการตรวจสอบสภาพเครื่องพ้นยุงลาย ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด