รดน้ำต้นไม้ตามข้างถนน ปากทางบ้านโนนม่วง หมู่3 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนตาล ออกรดน้ำต้นไม้ตามข้างถนน ปากทางบ้านโนนม่วง หมู่3