พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 
เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้นได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม พร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีตามลำดับ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับให้ข้าราชการ พนักงาน ของส่วนราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด