บูรณะ ซ่อมแซมศาลเจ้าปู่หนองโดน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นขวัญกำลังใจพี่น้องชาวตำบลโนนตาล 
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยชาวบ้านร่้วมกันบูรณะ ซ่อมแซมศาลเจ้าปู่หนองโดน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นขวัญกำลังใจพี่น้องชาวตำบลโนนตาล