ทต.โนนตาล เจาประปาบาดาลที่วัดบ้านโนนเหลี่ยม ตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เทศสบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการขุดเจาประปาบาดาลที่วัดบ้านโนนเหลี่ยม ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือนร้อน จากระบบประปาบาดาลใช้งานไม่ได้