เทศบาลตำบลโนนตาล จัดกิจกรรม ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
เมื่อวันที่่ 14 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนตาล