โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ที่ถนนหน้าเทศบาล บ้านโนนตาลน้อย หมู่10 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ที่ถนนหน้าเทศบาล บ้านโนนตาลน้อย หมู่10 ตำบลโนนตาล