นายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้ากราบสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.09 นายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้ากราบสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลตำบลโนนตาล เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน2564 ที่ผ่านมา