โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีรติ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2564 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล , นายทองใบ ชัยภูมิ กำนันตำบลโนนตาล ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่ สมาชิกสภาเทศบาล #ร่วมกับสโมสรไลออนส์ร้อยเอ็ด 2018 จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีรติ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2564 ณ บริเวณวัดบ้านโนนตาลน้อย หมู่ 10