คณะผู้บริหารมอบสังกระสี และไม้ให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบ จากพายุลมแรงในวันที่ 23เมษายน 2565 
วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายถาวร จอมคำสิงห์ , พร้อมด้วยผู้บริหาร ,ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤษชาติ ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเทศบาล มอบสังกระสี และไม้ให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบ จากพายุลมแรงในวันที่ 23เมษายน 2565 ม.5 บ้านโพนศรี และ ม6บ้านโนนเหลี่ยม