ติดตามการทำงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ 6 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ติดตามการทำงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ 6 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนตาล โดยมีนายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เป็นประธาน ให้การต้อนรับ , ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤษชาติ ปลัดเทศบาล , นายภาสกร ไข่ษรศักดิ์ ผอ.กองช่าง ให้ข้อมูล รายการก่อสร้าง ความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค