ข่าวประกาศ

ตัวอย่างแบบคำร้องต่างๆ
25 ต.ค. 2564 10:30:01   เข้าชม   2

แบบขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3 (สถานีบริการน้ำมัน)
20 ต.ค. 2564 10:19:46   เข้าชม   1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับหารจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง
19 ต.ค. 2564 11:33:19   เข้าชม   10

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.ย. 2564 15:04:38   เข้าชม   4

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565
13 ก.ย. 2564 09:01:41   เข้าชม   12

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองบัว หมู่1 ต.โนนตาล
13 ก.ย. 2564 10:59:51   เข้าชม   13

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
31 ส.ค. 2564 14:24:28   เข้าชม   15

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
19 ส.ค. 2564 16:53:33   เข้าชม   23

สรุปการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:28:10   เข้าชม   19

สรุปการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:26:34   เข้าชม   20

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3ฯ
30 ก.ค. 2564 13:34:56   เข้าชม   26

ขอขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึุงผู้เสียภาษี่แต่ละราย ตามมาตตรา 30 23
28 พ.ย. 2562 15:03:15   เข้าชม   20


 วีดีโอ

วิธีการกำจัดและคัดแยกขยะ

21 ก.ค. 2563 13:03:14 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

22 ม.ค. 2563 14:47:51 

วันที่ 1มกราคม2563นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล อวยพรปีใหม่พี่น้องตำลบโนนตาล 

7 ม.ค. 2563 14:43:14 

 ภาพกิจกรรม

 social media
 ลิงค์หน่วยงานราชการ