ข่าวประกาศ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองบัว หมู่1 ต.โนนตาล
13 ก.ย. 2564 10:59:51   เข้าชม   3

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
31 ส.ค. 2564 14:24:28   เข้าชม   3

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
19 ส.ค. 2564 16:53:33   เข้าชม   12

สรุปการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:28:10   เข้าชม   9

สรุปการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:26:34   เข้าชม   10

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3ฯ
30 ก.ค. 2564 13:34:56   เข้าชม   15

ขอขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึุงผู้เสียภาษี่แต่ละราย ตามมาตตรา 30 23
28 พ.ย. 2562 15:03:15   เข้าชม   11

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พรบ ภาษีที่ดิน 2562
26 ส.ค. 2563 14:53:47   เข้าชม   12

บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563
28 พ.ย. 2562 12:24:40   เข้าชม   12

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 ) และแจ้งรายการคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7) หมู่1-10 )
28 พ.ค. 2563 12:10:45   เข้าชม   18

สรุปการจัดซื้อ เดือน มิถุนายน 2564
6 ก.ค. 2564 11:44:41   เข้าชม   14

สรุปการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564
6 ก.ค. 2564 11:43:48   เข้าชม   10


 วีดีโอ

วิธีการกำจัดและคัดแยกขยะ

21 ก.ค. 2563 13:03:14 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

22 ม.ค. 2563 14:47:51 

วันที่ 1มกราคม2563นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล อวยพรปีใหม่พี่น้องตำลบโนนตาล 

7 ม.ค. 2563 14:43:14 

 ภาพกิจกรรม

 social media
 ลิงค์หน่วยงานราชการ