ข่าวประกาศ

สรุปจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 09:17:28   เข้าชม   3

สรุปจัดซื้อพฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 09:16:20   เข้าชม   3

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง และสรุปผลการคำนวนค่าก่อสร้าง หมู่5 บ้านโพนศรี
22 พ.ย. 2564 12:12:12   เข้าชม   10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี ตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2564 12:07:27   เข้าชม   14

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง และสรุปผลการคำนวนค่าก่อสร้าง หมู่3 บ้านโนนม่วง
22 พ.ย. 2564 12:00:50   เข้าชม   14

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2564 11:59:25   เข้าชม   11

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ถนนคอนกรีตบ้านป่าอิเม้ง - หนองแก้ว
18 พ.ย. 2564 15:41:55   เข้าชม   7

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ถนนคอรีตบ้านป่ายาง - บ้านดู่น้อย
18 พ.ย. 2564 15:37:31   เข้าชม   7

ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงด้วยวัสดุหินคลุก หมู่ที่1
11 พ.ย. 2564 09:49:38   เข้าชม   8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุบผิวถนนด้ยวัสดุหินคลุก หมู่2
11 พ.ย. 2564 09:35:24   เข้าชม   7

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:17:27   เข้าชม   6

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:16:16   เข้าชม   7


 วีดีโอ

วิธีการกำจัดและคัดแยกขยะ

21 ก.ค. 2563 13:03:14 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

22 ม.ค. 2563 14:47:51 

วันที่ 1มกราคม2563นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล อวยพรปีใหม่พี่น้องตำลบโนนตาล 

7 ม.ค. 2563 14:43:14 

 ภาพกิจกรรม

 social media
 ลิงค์หน่วยงานราชการ