ระบบอัลบั้มรูปภาพ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 
    โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า [เข้าชม 6]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 ต.ค. 2560  เวลา :: 10:09:09
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนตาล

    งานศพนายถนอม เหระวรรณ์ [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 ต.ค. 2560  เวลา :: 10:04:08
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่9 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมงานฌาปณกิจศพ นายถนอม เหระวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลโนนตาล ซึ่งเป็นอดีต พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนตาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้เสียชีวิต

    ประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลโนนตาล [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 ต.ค. 2560  เวลา :: 09:59:28
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  ประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลโนนตาล

    ประชุมผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 ต.ค. 2560  เวลา :: 09:57:35
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  ประชุมผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล

    ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปี 2559-2561 [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 ต.ค. 2560  เวลา :: 09:47:15
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปี 2559-2561

    พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ บ้านโพนศรี ตำบลโนนตาล [เข้าชม 8]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   09 ต.ค. 2560  เวลา :: 09:31:52
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่7 ตุลาคม 2560 ชาวบ้านบ้นโพนศรี พร้อมด้วยพี่น้องชาวตำบลโฯนตาล และเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมใจกันจัด พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ บ้านโพนศรี ตำบลโนนตาล เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2560

    การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนตาลน้อย - บ้านโนนม่วง [เข้าชม 6]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   02 ต.ค. 2560  เวลา :: 10:28:44
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนตาลน้อย - บ้านโนนม่วง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ที่สัญจรไปมา

    ซ้อมถนนสายบ้านค้อ - บ้านหนองแวง [เข้าชม 3]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   02 ต.ค. 2560  เวลา :: 10:22:29
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  คณะผู้บริหาร พร้อมทีงงานกองช่าง ทต.โนนตาล ออกซ้อมแซมถนนสายบ้านค้อ - บ้านหนองแวง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย

    การสร้างบ้านผู้ยากไร้ รายนายสังวาลย์ วินทะไชย [เข้าชม 3]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   02 ต.ค. 2560  เวลา :: 10:07:57
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  ทางคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลโนนตาลโดยนายวุฒิชัย บุญชิต พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างบ้านพักอาศัย เพื่อมอบให้แก่นายสังวาลย์ วินทะไชย ม9 ตำบลโนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ราษฎรผู้ยากไร้ ไร้ที่พักอาศัย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

    การแก้ไขร่องระบายน้ำ [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   02 ต.ค. 2560  เวลา :: 09:56:40
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ทต.โนนตาล พร้อมด้วยทีมงานกองช่าง และชาวบ้าน บ้านโพนศรีทำแกแก้ไข รื้อท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วม และช่วยให้การระบายน้ำได้ดี

    มอบสังกะสีให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   28 ก.ย. 2560  เวลา :: 13:29:42
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันแจกสังกะสี ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ วาตภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน2560 ที่บ้านเหลี่ยม หมู่ที่6 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังวหัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายบุญทำ ดวงสมศรี บ้านเลขที่ 34 หมู่ 6 และนางบังอร อนุไพร บ้านเลขที่ 28 หมู่6 ตำบลโนนตาล

    กิจกรรมยามเช้า เข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ [เข้าชม 11]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   15 ก.ย. 2560  เวลา :: 11:12:58
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา

    ประชุม อสม ตำบลโนนตาล [เข้าชม 8]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   15 ก.ย. 2560  เวลา :: 11:06:42
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  ประชุม อสม ตำบลโนนตาล เพื่อปรึกษาปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางแก้ไข เพื่อชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องชาวโนนตาล

    พัฒนาการ การเจริญเติบโต สอนการทำอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ [เข้าชม 9]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   15 ก.ย. 2560  เวลา :: 11:02:01
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  พัฒนาการ การเจริญเติบโต สอนการทำอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ เข้าแถว เชิญธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ

    วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 [เข้าชม 10]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   30 ส.ค. 2560  เวลา :: 11:11:06
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เทศบาลตำบลโนนตาล โดยนายวุฒิชัย บุญชิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการและประชาชนชาวตำบลโนนตาล ร่วมกัน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 
จำนวน 354  รายการ แบ่งเป็น : 24  หน้า : 1 [2] [3] [4] [5] [6] ต่อไป
 
กลับข้างบน