ระบบอัลบั้มรูปภาพ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 
    ประชุมแผนระดับอำเภอ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 19 เมษายน 2561 [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   23 เม.ย. 2561  เวลา :: 11:26:18
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 อปท.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกันประชุมแผนระดับอำเภอ ที่ห่องประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

    รดน้ำดำหัว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในวันสงกรานต์ 2561 [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   23 เม.ย. 2561  เวลา :: 11:21:34
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  รดน้ำดำหัว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในวันสงกรานต์ 2561

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (พิธีปิด) [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   23 เม.ย. 2561  เวลา :: 11:12:44
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลโนนตาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาล ร่วมกันทำพิธีเปิดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณ หน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาล

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (พิธีเปิด) [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   23 เม.ย. 2561  เวลา :: 11:10:56
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลโนนตาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาล ร่วมกันทำพิธีเปิดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณ หน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาล

    โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล รอบ3 [เข้าชม 2]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   23 เม.ย. 2561  เวลา :: 10:44:10
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เทศบาลตำบลโนนตาล จัดทำโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล

    ไฟใหม้กองขยะ ระหว่างรอยต่อ ตำบลโนนตาล กับตำบลโนนรัง 20 เมษายน 61 [เข้าชม 3]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   23 เม.ย. 2561  เวลา :: 10:24:22
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เกิดเหตุไฟใหม้ ไฟใหม้กองขยะ ระหว่างรอยต่อ ตำบลโนนตาล กับตำบลโนนรัง ข้างสำนักงานไฟฟ้า คลังพัสดุร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลโนนตาลร่วมกันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล นำรถน้ำช่วยกันดับเพลิงดังกล่าว

    ไฟใหม้กองขยะ ระหว่างรอยต่อ ตำบลโนนตาล กับตำบลโนนรัง 22 เมษายน 61 [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   23 เม.ย. 2561  เวลา :: 10:14:55
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เกิดเหตุไฟใหม้ ไฟใหม้กองขยะ ระหว่างรอยต่อ ตำบลโนนตาล กับตำบลโนนรัง ข้างสำนักงานไฟฟ้า คลังพัสดุร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลโนนตาลร่วมกันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล นำรถน้ำช่วยกันดับเพลิงดังกล่าว

    กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล วันที่ 23 เมษายน 2561 [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   23 เม.ย. 2561  เวลา :: 09:58:02
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 23 เมษายน 2561)

    ลาดพื้นคอนกรีต อาคารโดม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโนนตาล [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 เม.ย. 2561  เวลา :: 12:43:02
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมือวันที่ 8 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล ช่วยกันลาดพื้นคอนกรีต อาคารโดม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโนนตาล

    ดับไฟลามทุ่ง ปากทางเข้าบ้านหนิองบัว หมู่6 ตรงข้าม หนองสาธารณะ หนองแซว [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 เม.ย. 2561  เวลา :: 12:40:30
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กองช่าง ได้ทำการดับไฟลามทุ่ง ปากทางเข้าบ้านหนิองบัว หมู่6 ตรงข้าม หนองสาธารณะ หนองแซว

    การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผูืพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 เม.ย. 2561  เวลา :: 12:38:35
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลโนนตาล การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผูืพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ทั้ง 10 หมู่บ้าน

    ประชุมเตรียมงานสงกรานต์ 2561 [เข้าชม 6]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 เม.ย. 2561  เวลา :: 12:31:40
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมือวันที่ 9 เมศายน 2561 เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาล พี่น้องตำบลโนนตาล ร่วมกันประชุม เพื่อจัดเตรียมจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล

    กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล วันที่ 5 เมษายน 2561 [เข้าชม 5]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 เม.ย. 2561  เวลา :: 12:28:14
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 5 เมษายน 2561)

    กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล วันที่ 10 เมษายน 2561 [เข้าชม 7]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 เม.ย. 2561  เวลา :: 12:17:11
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 10 เมษายน 2561)

    กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล วันที่ 9 เมษายน 2561 [เข้าชม 6]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   10 เม.ย. 2561  เวลา :: 12:14:56
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 9 เมษายน 2561)

 
จำนวน 502  รายการ แบ่งเป็น : 34  หน้า : 1 [2] [3] [4] [5] [6] ต่อไป
 
กลับข้างบน