ระบบอัลบั้มรูปภาพ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 
    งานป้องกันฯและกองช่าง รดน้ำต้นไม้ ตามโครงการรั้วสีเขียว [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   22 ม.ค. 2561  เวลา :: 16:09:35
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 22มกราคม 2561 งานป้องกันฯและกองช่างร่วมกันรดน้ำตามโครงการรั้วสีเขียว ณ บ้านหนองผือ หมู่ 4

    งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลโนนตาล ได้ออกจัดเก็บภาษีโรงเรือนและป้าย ที่หมู่ 5 และ ม2 [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   22 ม.ค. 2561  เวลา :: 10:38:55
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลโนนตาล ได้ออกจัดเก็บภาษีโรงเรือนและป้าย ที่หมู่ 5 และ ม2

    งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันคล้ายนวันเกิด นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล [เข้าชม 2]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   22 ม.ค. 2561  เวลา :: 09:54:07
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ห้างร้าน นิติบุคคล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันคล้ายนวันเกิด นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล (ใช้งบประมาณส่วนตัวท่านนายก)

    กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล 22 มกราคม 61 [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   22 ม.ค. 2561  เวลา :: 09:49:05
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 22 มกราคม 2561)

    งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้าอบายมุข บ้านหนองผือ หมู่4 [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   22 ม.ค. 2561  เวลา :: 09:44:59
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อคืนวันที่ 21 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับราษฎรบ้านหนองผือ ม4 พร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิต ร่วมงานสวดอภิธรรมในงานศพ นางดำ คำเสียงสี บ้านหนองผือ หมู่4 ตามบันทึกข้อตกลงธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลโนนตาล งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้าอบายมุข

    ทต.โนนตาล ร่วมเป็นเกีรยติในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   22 ม.ค. 2561  เวลา :: 09:42:10
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ทต.โนนตาล ร่วมเป็นเกีรยติในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล ณ สนามโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล

    มอบบ้านรวมน้ำใจ ให้แก่นายสังวาลย์ วินทะไชย บ้านเลขที่ 83 ม9 [เข้าชม 2]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   22 ม.ค. 2561  เวลา :: 09:37:46
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่าอวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับสมโมสรโรตารี่ และบริษัท ต.เจริญการช่าง และผู้นำท้องที่ ทั้ง10 หมู่บ้าน มอบบ้านรวมน้ำใจ ให้แก่นายสังวาลย์ วินทะไชย บ้านเลขที่ 83 ม9

    พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   18 ม.ค. 2561  เวลา :: 14:54:09
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี โดยให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี ซึ่งได้กำหนดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรวงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาถึงกาลปัจจุบัน

    กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล 18 มกราคม 61 [เข้าชม 2]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   18 ม.ค. 2561  เวลา :: 14:42:56
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 18 มกราคม 2561)

    กิจวัตรยามเช้าของเด็ก นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล ด้านวินัยและการแสดงออก วันที่ 18 มค 2561 [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   18 ม.ค. 2561  เวลา :: 14:40:16
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจวัตรยามเช้าของเด็ก นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล ด้านวินัยและการแสดงออก วันที่ 18 มค 2561

    โรงเรียนบ้านหัวโนนตาลและเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกันทำพิธีอัญเชิญศาลาปู่ดำขึ้นประดิษฐาน แท่นใหม่ [เข้าชม 2]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   18 ม.ค. 2561  เวลา :: 14:33:41
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา09.00 น. โรงเรียนบ้านหัวโนนตาลและเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกันทำพิธีอัญเชิญศาลาปู่ดำขึ้นประดิษฐาน แท่นใหม่ ณ โีรงเรียนบ้านหัวโนนตาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นสิริมงคลในชีวติ ของครู อาจารย์ นักเรียน คณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

    กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลโนนตาล ได้ออกจัดเก็บภาษีโรงเรือนแ ที่หมู่ 4 และ ม5 [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   18 ม.ค. 2561  เวลา :: 14:21:51
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลโนนตาล ได้ออกจัดเก็บภาษีโรงเรือนและป้าย ที่หมู่ 4 และ ม5

    งานป้องกันและกองช่าง เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกันฉีดน้ำ ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ หมู่ 10 [เข้าชม 3]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   18 ม.ค. 2561  เวลา :: 13:47:33
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 งานป้องกันและกองช่าง เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกันฉีดน้ำ ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ หมู่ 10 เนื่องจากได้รับการร้องขอจากชาวบ้าน จากน้ำท่วมขัง น้ำไม่ระบาย

    คณะผู้บริหาร หน.ส่วนราฃการ เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ งานศพราษฎร บ้านหนองผือ หมู่ 8 [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   17 ม.ค. 2561  เวลา :: 09:36:43
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อคืนวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร หน.ส่วนราฃการ เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ งานศพราษฎร บ้านหนองผือ หมู่ 8 เพื่อเป็นชวัญและกำลังใจให้กับญาติของผู้เสียชีวต

    กิจวัตรยามเช้าของเด็ก นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล ด้านวินัยและการแสดงออก วันที่ 17 มค 2561 [เข้าชม 1]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   17 ม.ค. 2561  เวลา :: 09:30:06
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจวัตรยามเช้าของเด็ก นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล ด้านวินัยและการแสดงออก วันที่ 17 มค 2561

 
จำนวน 423  รายการ แบ่งเป็น : 29  หน้า : 1 [2] [3] [4] [5] [6] ต่อไป
 
กลับข้างบน