ระบบอัลบั้มรูปภาพ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 
    กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล วันที่ 10 กันยา2561 [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   17 ก.ย. 2561  เวลา :: 10:43:16
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 10 กันยายน 2561)

    การอบรมเตรียมการเลือกตั้ง ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   17 ก.ย. 2561  เวลา :: 10:29:18
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเอ็ด ได้จัดการอบรมเตรียมการเลือกตั้ง ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

    กองช่างเทศบาลตำบลโนนตาล ออกตรวจสอบการขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะประโยชน์ [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   17 ก.ย. 2561  เวลา :: 10:25:04
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กองช่างเทศบาลตำบลโนนตาล ออกตรวจสอบการขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะประโยชน์

    งานสวดอภิธรรมและฌาปณกิจศพราษฎร บ้านหัวโนนตาล หมู่2 [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   17 ก.ย. 2561  เวลา :: 10:22:11
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับราษฎร บ้านหัวโนนตาล หมู่2 พร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิต ร่วมงานสวดอภิธรรมในงานศพราษฎร หมู่2 ตามบันทึกข้อตกลงธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลโนนตาล งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้าอบายมุข

    โครงการหนู้น้อยรักสุขภาพ กินผักปลูกผักปลอดสารพิษ [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   17 ก.ย. 2561  เวลา :: 10:15:59
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล ได้จัดโครงการหนู้น้อยรักสุขภาพ กินผักปลูกผักปลอดสารพิษ

    กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล วันที่ 17 กันยา2561 [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   17 ก.ย. 2561  เวลา :: 09:59:39
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 17 กันยายน 2561)

    การอบรมเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคแก่เกษตรกรและประชาชน [เข้าชม 0]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   17 ก.ย. 2561  เวลา :: 09:55:05
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. การอบรมเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคแก่เกษตรกรและประชาชน ณห้องประชุมสาเกตุนคร ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

    ตรวจฉี่ เพื่อหาสารเสพติด ที่เทศบาลตำบลโนนตาล [เข้าชม 11]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   24 ส.ค. 2561  เวลา :: 11:47:33
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยการกำกับดูแลจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการตรวจฉี่ พนักงานงานเทศบาล และลูกจ้างทุกคน

    ขออนุญาตตัดต้นยางที่ ม9 บ้านป่ายาง ตำบลโนนตาล [เข้าชม 10]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   24 ส.ค. 2561  เวลา :: 11:41:26
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  ขออนุญาตตัดต้นยางที่ ม9 บ้านป่ายาง ตำบลโนนตาล เพื่อป้องกันการ หัก โคล่นล่มทับบ้านเรือนราษฎร

    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 [เข้าชม 13]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   24 ส.ค. 2561  เวลา :: 11:31:31
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  เทศบาลตำบลโนนตาล โดยนายวุฒิชัย บุญชิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการและประชาชนชาวตำบลโนนตาล ร่วมกัน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องโรงเรียนสหสามัคคีวิทยา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    ภูมิปัญญาสู่ สิ้นค้าOTOP [เข้าชม 10]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   24 ส.ค. 2561  เวลา :: 11:19:14
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  ภูมิปัญญาสู่ สิ้นค้าOTOP

    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด [เข้าชม 10]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   24 ส.ค. 2561  เวลา :: 11:16:43
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

    ไทยร่วมใจไม่ทิ้งกัน [เข้าชม 7]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   24 ส.ค. 2561  เวลา :: 11:12:58
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  ไทยร่วมใจไม่ทิ้งกัน

    สำรวจผู้ยากไร้ เทศาลตำบลโนนตาล [เข้าชม 9]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   24 ส.ค. 2561  เวลา :: 11:05:54
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  สำรวจผู้ยากไร้ เทศาลตำบลโนนตาล

    วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมศูนย์มีสุข [เข้าชม 4]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   24 ส.ค. 2561  เวลา :: 10:56:06
ผู้ประกาศ   เทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด    
  วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลโนนตาล จัดประชุม เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์มีสูขและออกตรวจเยี่ยมศูนย์มีสุข

 
จำนวน 555  รายการ แบ่งเป็น : 37  หน้า : 1 [2] [3] [4] [5] [6] ต่อไป
 
กลับข้างบน