รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป  ของเทศบาลตำบลโนนตาล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

20 พ.ย. 2561 11:42:01  เข้าชม   138