สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุคล แก้วบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1

นายสมพร อนุไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1

นายเตียง อนุไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1

นายยุติธรรม จอมคำสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1

นายมีชัยลักษณ์ นรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1

นายประเสริฐ จอมคำสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1

นายมนตรี ซ้งโนนรัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2

นางสาวเยาวภา นนพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2

นายวรพันธ์ ดวงประทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2

นายทูลไทย นามไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2

นายสีไพร ไกยสวน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2

นายนิรันดร์ ลาดหนองขุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2